.: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

INFORMACJA
OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PORADNICTWA MOGĄ PRZEKAZAĆ OPINIĘ O UDZIELONEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM OPINIĘ NALEŻY ZŁOŻYC NA WŁAŚCIWYM DRUKU - KARTA POMOCY część B, A NASTEPNIE UMIEŚCIĆ W SKRZYNCE.
DRUKI DOSTĘPNE SĄ W PUNKTACH NIEODPŁATNYCH PORADLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA obywatelskiego

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA PRAWNE

Karta cz. B


© UM w Maszewie 2019