.:  Remont drogi Maszewko – Dębice

Radni Powiatu Goleniowskiego, na X sesji w dniu 19 września br., podjęli uchwałę w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko – Dębice. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok. Udział dofinansowania w kosztach realizacji zadania wyniesie 70% kosztów kwalifikowalnych. Gmina Maszewo partycypowała w kosztach opracowania dokumentacji projektowej.

Realizacja pierwszego etapu inwestycji przewidziana jest do realizacji na odcinku 420 m i obejmuje następujące prace:

-        odwodnienie;

-        remont zbieracza (przepustu) wraz z umocnieniem wlotu i wyłom;

-        poszerzenie istniejącej jezdni; przebudowa istniejącego zjazdu;

-        rozwiązania wysokościowe: (korekta spadków podłużnych i poprzecznych).

[19:50, 23-09-2019]