.:  Ostrzeżenia dla strefy brzegowej cz. ¶rodkowa z dnia 18.09.2019 r. - silny wiatr 1

Ostrzeżenia dla strefy brzegowej cz. ¶rodkowa z dnia 18.09.2019 r. - silny wiatr 1

[13:56, 18-09-2019]