.:  PODZIĘKOWANIA BURMISTRZA MASZEWA ZA ORGANIZACJĘ DOŻYNEK GMINNYCH

PODZIĘKOWANIA BURMISTRZA MASZEWA

ZA ORGANIZACJĘ DOŻYNEK GMINNYCH

 

            Dzięki zaangażowaniu wielu osób, instytucji, przedsiębiorców i stowarzyszeń w dniu 24 sierpnia 2019 r. odbyły się Dożynki Gminne w Maszewie. Święto plonów to szczególna okazja, by podziękować rolnikom, przekazać wyrazy szacunku i wdzięczności za Ich ciężką pracę i  codzienny trud.

            Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w organizację tegorocznych Dożynek. Szczególne podziękowania kieruję do pracowników Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie na czele z Panią Dyrektor Ewą Stancel i do pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie, którzy włożyli mnóstwo pracy i wysiłku w przygotowanie imprezy. To dzięki Ich niesamowitemu zaangażowaniu nasze wspólne świętowanie nabrało wyjątkowego charakteru i zgromadziło tak wielu uczestników. W imieniu własnym oraz radnych Rady Miejskiej składam podziękowania Księdzu proboszczowi Henrykowi Stanulewiczowi, Starostom Dożynek Pani Małgorzacie Bowsz i Panu Pawłowi Ziemak, przedstawicielom rolników, sołectwom gminy Maszewo, przedsiębiorcom, instytucjom i Kołom Gospodyń Wiejskich, druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych, a także mieszkańcom oraz wszystkim, którzy wsparli nas organizacyjnie i materialnie.

            Za okazaną pomoc dziękuję naszym sponsorom, dzięki którym plany i pomysły udało się zrealizować, co sprawiło, że Gminne Dożynki w Maszewie miały wspaniałą oprawę, niepowtarzalny klimat i charakter, sprawiły radość wszystkim gościom oraz satysfakcję lokalnej społeczności.

Nasi tegoroczni sponsorzy:

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Goleniowski, Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w Szczecinie, ELTEL Networks Energetyka S.A., Bank Spółdzielczy w Goleniowie, AGROSKŁAD Nowakowski Sp. j. w Maszewie, Firma Chrom - Państwo Chromicz, Państwo Płocha i Państwo Szatkowscy. 

 

                                                                                                          BURMISTRZ MASZEWA

                                                                                                                  Paweł Piesio

[13:10, 29-08-2019]