.:  Polska Cyfrowa – rozpoczęły się bezpłatne szkolenia

Polska Cyfrowa – rozpoczęły się bezpłatne szkolenia

 

W dniach 15 - 16 października br. w Maszewie i Dębicach odbyły się pierwsze szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.                  .


Uczestnicy szkolenia mają wyboru 7 obszarów tematycznych:

 

ü  „Rodzic w Internecie”

ü  „Mój biznes w sieci”

ü  „Moje finanse i transakcje w sieci”

ü  „Działam w sieciach społecznościowych”

ü  „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

ü  „Rolnik w sieci”

ü  „Kultura w sieci".

 

Gmina Maszewo wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie realizuje projekt grantowy pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego", POPC.03.01.00-00-0086/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rozwój kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu zakupiono 24 laptopy, które po zakończeniu projektu trafią do szkół w gminie Maszewo.

 

Najbliższe szkolenia odbędą się:


26-27 października 2019 r. – świetlica wiejska w Bagnach

26-27 października 2019 r. – remiza OSP w Dębicach

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

[10:14, 18-10-2019]