.:  "Budowa sieci gazowej Stodólska – Dębice gm. Maszewo"

Urząd Miejski w Maszewie informuje, iż w dniu 15.04.2010 wpłynęła informacja od Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp.z.o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie dot. "Budowa sieci gazowej Stodólska – Dębice gm. Maszewo", w której informuje, iż niniejsza sieć uzyskała od PINB w Goleniowie pozwolenie na użytkowanie. Ze względu na długość sieci i liczne jej rozgałęzienie proces napełniania sieci paliwem gazowym będzie trwał do około 23 kwietnia br. Klienci, którzy podpisali umowy o przyłączenie do sieci gazowej otrzymają faktury za opłatę przyłączenia do sieci gazowej po opłaceniu, której będą mogli podpisać umowę na dostawę paliwa gazowego i rozpocząć pobór gazu.

Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci winny wypełnić i złożyć w naszym zakładzie odpowiedni wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Wnioski dostępne są w oddziale naszego zakładu w RDG Gryfice – Goleniów ul. Słowackiego nr 18 lub na stronie internetowej WSG Sp. Z.o.o. www.wsgaz.pl (zakładka: przyłączenia odbiorców - przydatne dokumenty- wniosek o określenie warunków przyłączenia do/lub m3/h Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki oraz ekonomiczne uwarunkowania będzie można podpisać umowę przyłączeniową i zostać odbiorcą paliwa gazowego.

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. nadmienia, iż z zaprojektowanych 142 szt. wykonano jedynie 87 przyłączy gazowych dla osób, które wstępnie na etapie sporządzania dokumentacji przetargowej deklarowały chęć poboru paliwa gazowego.

[11:00, 19-04-2010]