.:  ¦piewaj±ca Polska

Gmina Maszewo w lutym 2010r. złożyła do Narodowego Centrum Kultury w Warszawie wniosek o współfinansowanie zajęć chóru w ramach ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych "¦piewaj±ca Polska".

W dniu 04 marca 2010r. zostały ogłoszone wyniki naboru.

Gmina Maszewo uzyskała dofinansowanie dla chóru Cavatina z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie oraz chóru Gama ze Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Dębicach.

Program skierowany jest do dzieci, by poznawały bogactwo muzyki oraz czerpały satysfakcję ze wspólnego ¶piewania i otwierały się na ¶wiat kultury.

Program wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczn± nad pedagogami, którzy kieruj± chórami.

Stałe formy działań w ramach programu to m.in.: dodatkowe lekcje ¶piewu, comiesięczne spotkania dyrygentów, warsztaty dla osób prowadz±cych chóry oraz doroczne przegl±dy chórów szkolnych. Opiekę merytoryczn± sprawuje Pani Anna Tarnowska.

Termin realizacji projektu od 06 marca do 18 grudnia 2010r.

[10:12, 07-04-2010]