.:  Akademia PARP wspiera rozwój przedsiębiorczości w Regionach

Kryzys i rosnąca stopa bezrobocia, która w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 11,2%, sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podstawą powodzenia w sektorze prywatnym jest znajomość zasad prowadzenia i rozwoju własnej firmy, i umiejętność wykorzystania okazji rynkowych. Przed podjęciem ryzyka, należy zdobyć gruntowną wiedzę, aby przygotować się nie tylko na sukces, ale także na problemy, które zawsze pojawiają się w trakcie prowadzenia firmy.

Planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej Akademia PARP proponuje cykl bezpłatnych szkoleń internetowych, zawierających praktyczną wiedzę jak założyć własną firmę i jak ją rozwijać. Warto polecać Akademię PARP osobom rejestrującym działalność gospodarczą. Dzięki niej mogą lepiej przygotować się na czekające ich wyzwania formalne i rynkowe.

Akademia PARP aktywnie wspiera rozwój regionalnej przedsiębiorczości z sektora MŚP. W ramach europejskiego programu Kapitał Ludzki koncentruje się na działaniach zmierzających do poprawy sytuacji polskich przedsiębiorstw, poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników i właścicieli MŚP. Jedenaście multimedialnych szkoleń dostępnych bezpłatnie na portalu www.akademiaparp.pl stanowi wyczerpujące kompendium wiedzy dla kadry z sektora MŚP.

Wystarczy prosta rejestracja, aby uzyskać dostęp do wiedzy z zakresu: "Jak założyć własną firmę?", "Jak rozwijać firmę - systemy zarządzania dla MŚP" oraz 9 innych szkoleń z zakresu zarządzania.

Szkolenia realizowane są w trybie on-line, więc jedynym warunkiem przystąpienia do nich jest dostęp do Internetu i poświęcony czas. Taki system pracy pozwala dostosować terminy i zakres realizowanego szkolenia do indywidualnych możliwości uczestnika. Do dyspozycji osób szkolących się pozostaje również grupa opiekunów, którzy przez sześć dni w tygodniu, w godzinach 08:00-20:00 służą informacjami na temat Akademii PARP, a także bieżącym wsparciem i pomocą w realizacji programu szkoleniowego.

Ogromny sukces, jaki Akademia PARP osiągnęła w minionych edycjach i popularność, jaką cieszy się wśród przedsiębiorców, nie byłyby możliwe bez poparcia przedstawicieli regionalnych samorządów. Dzięki ich zaangażowaniu w promocję bezpłatnych szkoleń Akademii PARP, jako skutecznej i ogólnodostępnej alternatywy dla tradycyjnych form kształcenia, kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców ze wszystkich regionów Polski podniosło swoje kwalifikacje zawodowe.

We współpracy z lokalnymi samorządami serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach internetowych na portalu edukacyjnym www.akademiaparp.gov.pl.

Więcej informacji: msp@akademiaparp.gov.pl
Infolinia 0-801 444 MSP (czyli 0-801 444 677)

[14:34, 28-05-2009]