.:  Nowy sołtys w Przemoczu

8 czerwca br., w związku ze złożoną rezygnacją przez dotychczasowego sołtysa, odbyły się ponowne wybory sołtysa Sołectwa Przemocze.

Nowo wybraną Sołtys Sołectwa Przemocze została Pani Beata Kołodziejczyk. Gratulujemy oraz życzymy powodzenia i wytrwałości w pracy na rzecz sołectwa.

Ustępującej Sołtys Pani Justynie Mach, w imieniu Burmistrza Maszewa Pawła Piesia i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Maszewie Małgorzaty Stormy-Piotrowskiej, podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności, złożyła Sekretarz Gminy Maszewo Małgorzata Złotek.

 

[11:43, 09-06-2021]