.:  Informacja dotycząca ograniczeń w hodowli gęsi spowodowana zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

ROZPORZĄDZENIE NR 16/2021

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 17 maja 2021 w.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowana wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa

[09:39, 02-06-2021]