.:  Zapraszamy na szkolenia

 

W ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” zapraszamy na kolejne szkolenia, które odbędą się:

7-8 grudnia 2019 r. w Jenikowie i Tarnowie.

nr projektu POPC.03.01.00-00-0086/18

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

[13:38, 05-12-2019]