AKTUALNOŚCI
.:  Remont drogi Maszewko – Dębice

Radni Powiatu Goleniowskiego, na X sesji w dniu 19 września br., podjęli uchwałę w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 4147Z na odcinku Maszewko – Dębice. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok. Udział dofinansowania w kosztach realizacji zadania wyniesie 70% kosztów kwalifikowalnych. Gmina Maszewo partycypowała w kosztach opracowania dokumentacji projektowej.

Realizacja pierwszego etapu inwestycji przewidziana jest do realizacji na odcinku 420 m i obejmuje następujące prace:

-        odwodnienie;

-        remont zbieracza (przepustu) wraz z umocnieniem wlotu i wyłom;

-        poszerzenie istniejącej jezdni; przebudowa istniejącego zjazdu;

-        rozwiązania wysokościowe: (korekta spadków podłużnych i poprzecznych).


webmaster [19:50, 23-09-2019]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019