AKTUALNOŚCI
.:  Pozytywna opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą Nr CCCXXXVII.601.2019 z dnia 25 września 2019 r. pozytywnie zaopiniował przedłożoną przez Burmistrza Maszewa informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo za pierwsze półrocze 2019 r.

Uchwała


webmaster [10:03, 30-09-2019]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019