AKTUALNOŚCI
.:  Uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla OSP Maszewo

W dniu 9 października br. odbyło się uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo trafił do jednostki OSP w Maszewie.

W uroczystości udział wzięli Posłowie na Sejm RP Leszek Dobrzyński i Michał Jach, ks. Proboszcz Henryk Stanulewicz, Jacek Staśkiewicz Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie, Tomasz Kulinicz Wicestarosta Goleniowski, Czesław Siwek  Radny Powiatu Goleniowskiego, st. bryg. Arkadiusz Skrzypczak Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie, mł. insp. Krzysztof Pawlik Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie, bryg. Sylwester Podwyszyński Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego PSP w Szczecinie, st. kpt. Marek de Weyher  Naczelnik Wydziału ds. Operacyjno-Szkoleniowego PSP w Goleniowie, dh Krzysztof Wasiluk Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP w Goleniowie, Edward Kosmal Członek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Małgorzata Storma-Piotrowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Maszewie wraz z Radnymi,  Zbigniew Radawiec Komendant Gminny OSP w Maszewie, Zarząd Gminny Jednostek OSP Maszewo z Prezesem dh Witoldem Piotrowskim na czele, druhowie strażacy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Maszewie oraz mieszkańcy.

Po otwarciu uroczystości, przybyłych gości powitał Burmistrz Maszewa Paweł Piesio. W swoim wystąpieniu przedstawił historię pozyskania nowego samochodu i podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego zakupu.

Wartość wozu strażackiego wyniosła 760 000 złotych przy konstrukcji finansowej:

-        Gmina Maszewo - 200 000 złotych,

-        Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 300 000 złotych,

-        Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 100 000 złotych,

-         Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie –  160 000 złotych.

Natomiast doposażenie auta sfinansował Powiat Goleniowski w kwocie 30 000 złotych.

Po symbolicznym przekazaniu kluczyków, przez Burmistrza Maszewa i Przewodniczącą Rady Miejskiej w Maszewie, na ręce dh Witolda Piotrowskiego, ks. Proboszcz Henryk Stanulewicz dokonał aktu poświęcenia. Kulminacyjnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi, po czym zabrzmiały sygnały świetlne i dźwiękowe nowego auta.

Samochód pożarniczy przyczyni się do podwyższenia gotowości operacyjnej jednostki, poprawi bezpieczeństwo strażaków, skuteczność w działaniu oraz niesieniu pomocy wszystkim, którzy tej pomocy oczekują.

Oficjalną część uroczystości zakończyły przemowy zaproszonych gości. Gratulowali oni jednostce nowego samochodu oraz dziękowali druhom ochotnikom za dobrą i ofiarną służbę.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni na strażacki poczęstunek.


webmaster [19:18, 10-10-2019]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019