AKTUALNOŚCI
.:  Burmistrz Maszewa informuje, że przyjmowane są wnioski o uzyskanie zgody na zajęcie miejsc handlowych na terenie Cmentarza Komunalnego w Maszewie

OGŁOSZENIE - UWAGA

Burmistrz Maszewa informuje, że przyjmowane są wnioski o uzyskanie zgody na zajęcie miejsc handlowych na terenie Cmentarza Komunalnego w Maszewie.

 1. Warunkiem otrzymania miejsca handlowego jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć:

  • aktualną kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub kopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON lub aktualną kopię nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, bądź decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działów specjalnych.

 

2. Ustala się, że wnioskodawca może otrzymać nie więcej niż dwa miejsca handlowe  na okres Wszystkich Świętych, tj. od 29 października 2019 r. do 3 listopada 2019 r.

 

3. Otrzymanego miejsca handlowego nie można oddać/podnająć odpłatnie bądź nieodpłatnie osobom trzecim, pod rygorem nakazu opuszczenia miejsca handlu.   

 

4. Ustala się opłatę jednorazową za cały okres pozwolenia na handel na Cmentarzu Komunalnym wynoszącą 200,00 złotych (246,00 złotych brutto) za stoisko, płatną na konto Urzędu Miejskiego w Maszewie do dnia 20 października 2019 r.

Nr konta: 65 9375 1054 6800 0231 2000 0190.

 5. Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2019 r.
do godz. 1530  
(liczy się data wpływu do Urzędu).

 6. Losowanie miejsc handlowych odbędzie się w siedzibie tut. Urzędu
 (pokój nr 7) w dniu 22 października 2019 r. o godz. 1000

 7. Zakazuje się handlu w miejscach innych niż zostały do tego wyznaczone. Sprzedaż chryzantem, zniczy, wkładów parafinowych, jak i innego asortymentu musi odbywać się w wewnętrznych granicach Cmentarza Komunalnego w Maszewie zgodnie
z wcześniejszymi ustaleniami na terenie okazanym osobom handlującym.

W przypadku zajęcia wszystkich wolnych miejsc przez przedsiębiorców z terenu gminy Maszewo, przedsiębiorcy/handlowcy spoza terenu gminy Maszewo otrzymują możliwość handlu od strony wjazdu na cmentarz drugą bramą, tj. przy rzeczce
w kierunku Nowogardu na zasadach opisanych w punkcie 4.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Maszewie oraz wywieszono na tablicach ogłoszeniowych. Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie pok. Nr 7 lub telefonicznie – tel. 91 402 33 92 w godzinach urzędowania.


webmaster [20:25, 03-10-2019]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019