AKTUALNOŚCI
.:  Szkoła w Dębicach zakupi nowe pomoce dydaktyczne

W czerwcu br.  Gmina Maszewo w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Dębicach złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowejz przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia i geografia).

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 75 000 zł. Pozyskane środki finansowe pochodzą  z rezerwy  subwencji oświatowej 0,4% na rok 2019.

Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych  do pracowni przyrodniczej, w której będą odbywać się lekcje chemii, geografii, biologii, fizyki oraz przyrody. Zakupione pomoce dydaktyczne pomogą  uczniom w sposób analityczny i badawczy poznawać określone zjawiska przyrodnicze, co w tych dziedzinach nauki jest bardzo ważne. Nowe wyposażenie klasy z pewnością wpłynie na atrakcyjność  zajęć, a tym samym przyczyni siędo pogłębiania ciekawości poznawczej i naturalnej dociekliwości uczniów. Pozwoli w szerszym zakresie  przedstawić złożoność zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym.


webmaster [09:49, 14-11-2019]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019