AKTUALNOŚCI
.:  Ogłoszenie dot. spisu wyborców

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Maszewa informuje,
iż został sporządzony spis wyborców
dla wyborów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.,
który jest udostępniony
do wglądu mieszkańcom Gminy
– pokój Nr 13, tel. 418 78 43; 418 75 67
w godzinach od 8.00 do 15.30


webmaster [14:18, 28-05-2009]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019